Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ersättning till brottsoffer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovannämnda betänkande.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/392) har fattats av Johanna Fernlund efter utredning och förslag från utredaren Sara Lemouré.

Johanna Fernlund, sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021
Till toppen