Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

VAB för vårdåtgärder i skolan, Delbetänkande av VAB-utredningen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. DO har med utgångspunkt i myndighetens uppdrag följande synpunkter.

DO kan konstatera att förslagen i betänkandet syftar till att underlätta för föräldrar till barn och elever med funktionsnedsättning att ge bättre förutsättningar för en god skolstart och därmed i förlängningen bättre förutsättningar för en god skolgång. DO menar vidare att förslagen torde gynna tillgängligheten i skolan och instämmer därmed i utredningens lagda författningsförslag.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021
Till toppen