Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovannämnda promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/388 ) har fattats av Johanna Fernlund efter utredning och förslag från utredaren Ellen Jenmert.

Johanna Fernlund, sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juli 2022