Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Sander.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2021
Till toppen