Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

DO har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/362) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Isa Lund.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 september 2021
Till toppen