Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2010:43 samt SKOLFS 2010:127

DO har anmodats att yttra sig över ovannämnda förslag på ändringar i föreskrifter. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/449) har fattats av enhetschef Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Katarina Rouane.

Lars Lindgren, enhetschef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2021