Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/332) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Kristoffer Åkesson.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 mars 2022