Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/319) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Annika Höög. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetschefen Annelie Sjöberg och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 september 2021