Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fri hyressättning vid nyproduktion

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/318 ) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, stabschefen Lovisa Strömberg samt sektionschefen Cecilia Narby deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 juli 2021