Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kampen om tiden – mer tid till lärande

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/268 ) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Isa Lund. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg och Lovisa Strömberg, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen