Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kampen om tiden – mer tid till lärande

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/268 ) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Isa Lund. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg och Lovisa Strömberg, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021