Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslaget i ovanstående promemoria. DO har med utgångspunkt i myndighetens uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/314) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av experten Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Till toppen