Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade direktivförslag.

DO avstår från att lämna några synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/229) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från internationella samordnaren Antonia Hultin.

Lovisa Strömberg, stabschef

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juli 2021