Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslag till föreskrifter.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/197) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetscheferna Annelie Sjöberg och Lovisa Strömberg samt sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen