Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda förstudie.

DO lämnar inga synpunkter på förstudien.

Beslut i detta ärende (LED 2021/121) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också chefen för ekonomi- och inköpsenheten Maria Oygun, chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, chefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021