Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/130) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen