Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/71) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Kristoffer Åkesson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021