Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2021/193) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2021