Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkandet.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/75) har fattats av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg, sektionschefen för utvecklingssektionen Cecilia Narby och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021