Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmanats att yttra sig över förslagen i ovannämnda promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/87) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Jenny Fromin. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen