Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/541) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen