Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag till förändringar i skollag, skolförordningen och timplaner med mera

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

DO har genom åren framhållit vikten av åtgärder som stärker tillgång modersmålsundervisning generellt och även undervisning i och på teckenspråk, jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Utifrån myndighetens uppdrag är det svårt att överblicka konsekvenserna av Skolverkets förslag att elevens val tas bort, men DO vill framhålla betydelsen av att elever fortsatt har en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda sina kunskaper i dessa språk.

Beslut i detta ärende (LED 2020/547) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Till toppen