Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/526) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021