Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Införandet av en familjevecka påbörjas

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/442) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Ulrika Bertilsson, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen