Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utkast till delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021–2027

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2001/499)har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Anna Ericsson, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021