Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett särskilt hedersbrott

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/418) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg, chefsjuristen Mattias Falk och experten Lars Lindgren deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021