Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett särskilt hedersbrott

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/418) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg, chefsjuristen Mattias Falk och experten Lars Lindgren deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021