Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO ser positivt på det kompletterande förslaget om uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall.

Beslut i detta ärende (LED 2020/506) har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Björn Brodin, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juni 2022