Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen. DO vill dock framföra att den typ av korta remisstider som den som tillämpats i detta fall inte är gynnsam för myndighetens förutsättningar att analysera ett författningsförslag och dess konsekvenser.

Beslut i detta ärende (LED 2020/477) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Laine Nõu Englesson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie Sjöberg, sektionschefen Carolina Stiwenius och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021