Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har granskat förslaget med utgångspunkt i myndighetens uppdrag.

DO välkomnar den förstärkning av enskildas rättighetsskydd som ett grundlagsskadestånd kan förväntas medföra och tillstyrker förslaget.

Beslut i detta ärende (LED/2020/368) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Jenny Fromin. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetscheferna Annelie Sjöberg och Martin Mörk, sektionscheferna Johanna Fernlund, Linnea Sigeman och Carolina Stiwenius samt experten Tarik Qureshi deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen