Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande. DO begränsar yttrandet till sitt verksamhetsområde och lämnar följande synpunkter.

I utredningen föreslås författningsändringar av svensk lag eller grundlag gällande vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

DO ställer sig positiv till utredningens förslag att krav på vidaresändning av tekniska tillgänglighetstjänster såsom textning, tolkning, teckenspråk, syntolkning och uppläst text ska ställas i lag. Ett sådant klargörande krav skulle enligt DO:s mening kunna förväntas bidra till att radio- och tv-program blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

DO är också positiv till utredningens förslag om att villkor för public serviceföretagens uppdrag i allmänhetens tjänst, däribland krav på att beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning, ska ställas även för den del av verksamheten som bedrivs genom tråd. Detta kan enligt DO:s mening bidra till att dessa sändningar blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Beslut i detta ärende (LED 2020/356) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Jamal Nijim. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetschefen Annelie Sjöberg och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen