Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO saknar anledning att på diskrimineringsrättslig grund rikta någon erinran mot utredningens förslag och avstår från att i övrigt lämna några synpunkter på betänkandets innehåll.

Beslut i detta ärende (LED 2020/402) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Mattias Falk.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Mattias Falk, chefsjurist

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021