Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Eftersom Arbetsmiljöverket uttryckligen efterfrågat framför allt synpunkter på strukturen och inte på sakinnehållet lämnar DO inte heller några materiella synpunkter på remissen. DO lämnar sina synpunkter på strukturen i tabell 2 och 18.

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler (tabell 2)

DO efterfrågar i introduktionen ett förtydligande av vilka föreskrifterna riktar sig till på utbildningsområdet. Ett sådant förtydligande skulle bidra till ökad kunskap om vem som ska följa föreskrifterna och därmed främja arbetsmiljöarbetet på området.

Övriga kommentarer (tabell 18)

Hänvisningarna i förhållande till vem föreskrifterna riktar sig till skulle kunna förtydligas gällande utbildningsområdet dels på ett övergripande plan, dels i avsnitten Vem föreskrifterna riktar sig till i de aktuella föreskrifterna. Detta skulle bidra till ökad kunskap om vem som ska följa föreskrifterna och därmed främja arbetsmiljöarbetet inom utbildningsområdet.

Beslut i detta ärende (LED 2020/69) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Rykowski.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Vill du ta del av detta remissvar i sin ursprungliga tabellform? Vänligen kontakta webbredaktion@do.se. Uppge då ärendenummer LED 2020/69.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen