Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/468) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, tillförordnade chefen för utvecklings- och analysenheten Lars Lindgren och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021