Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/365) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Caroline Larsson. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg och Martin Mörk, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021