Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En annan möjlighet till särskilt stöd - reglering av kommunala resursskolor

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO avstår från att framföra några synpunkter på betänkandets olika förslag med hänvisning till att de liggande förslagen till största del kräver överväganden utanför myndighetens primära kunskaps- och verksamhetsområde.

Beslut i detta ärende (LED 2020/350) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också rättsenhetschef Annelie Sjöberg, tillförordnad enhetschef Lars Lindgren och chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen