Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2020/296) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ellen Jenmert. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie Sjöberg, sektionschefen Johanna Fernlund och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021