Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Grundpension - några anslutande frågor

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över betänkandet Grundpension, några anslutande frågor (SOU 2020:32). DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020:284) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Berit Hamrén. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021