Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag till förändrade ämnesplaner och programstrukturer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ett antal förslag som rör olika gymnasieprogram. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på dessa förslag.

Förslagen avser

 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:58) för ämnet försäljning och kundservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:59) för ämnet handel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:60) för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • upphävande av Skolverkets föreskrifter om ämnesplan (SKOLFS 2010:62) för ämnet näthandel och ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Beslut i detta ärende (LED 2020/399) har fattats av Lars Lindgren, efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lars Lindgren, tillförordnad enhetschef på utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen