Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s yttranden är avgränsade till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde och avböjer därför att kommentera betänkandets förslag.

Beslut i detta ärende (LED 2020/301 har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lars Lindgren och chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, utredare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021