Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/232) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Jenny Fromin. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, enhetschef på rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen