Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag till en ny ämnesplan

Skolverkets förslag till en ny ämnesplan och ändrade programstrukturer inom hantverks-programmet och industritekniska programmet samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Remissvar på Skolverkets Dnr: 2019:01073, 25 augusti 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslag

Beslut i detta ärende (LED 2020/327) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen