Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En sjukförsäkring anpassad efter individen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/226) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023