Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Inkomstpensionstillägg

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Inkomstpensionstillägg. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/151) har fattats av Carolina Stiwenius efter utredning och förslag från Berit Hamrén.

Carolina Stiwenius, sektionschef rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021