Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående slutbetänkande. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO ställer sig positiv till slutbetänkandets förslag, detta i likhet med de yttranden myndigheten lämnade för promemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) i september 2016, och för delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) i augusti 2018.

Beslut i detta ärende (LED 2020/158) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Till toppen