Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslag till föreskrifter. Föreslagna ändringar rör i huvudsak införandet av NAT-tester som möjliggör en förkortning av karenstiderna för olika fall av riskexponering. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/198) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021