Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Långtidsutredningens huvudbetänkande

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående betänkande. Betänkande rör i huvudsak frågor som ligger utanför DO:s verksamhetsområde. DO väljer givet detta att inte lämna några synpunkter.

Beslut i detta ärende (LED 2020/117) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Julia Grosse. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lovisa Strömberg och sektionschef Karolina Windell deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen