Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skärpta regler om utländska månggiften

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån diskrimineringslagen (2008:567) inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/98) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen