Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan rubricerat betänkande. DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (2020/92) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Björn Olof Bräutigam. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021