Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ändringar i flera av Skolverkets föreskrifter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över de förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, gymnasiesärskolan samt särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på dessa förslag.

Beslut i detta ärende (LED 2020/197) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021