Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/130) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Maria Oygun, chefsjurist Mattias Falk och enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Cecilia Bjurström, verksjurist

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021