Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/101) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Berit Hamrén.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021
Till toppen